Ariannu Gofal

Heddiw, mae darpariaeth cynhorthwy cyllid cyhoeddus yn haws ei gael nag erioed, gan wneud y penderfyniad i ddewis Gofal Byw i Mewn ac aros yn y cartref yn ddewis mwy ymarferol ar eich cyfer chi neu anwylyn. Gyda mwy fyth o Fudd-daliadau a Hawliau ar gael trwy gyllid cyhoeddus, gan gynnwys taliadau uniongyrchol cyllido llawn neu rannol, yn ogystal â ffynonellau cyllido lluosog a chynlluniau lwfans, gall mwy o bobl fwynhau bywyd o ansawdd da wrth fyw gydag afiechyd neu anabledd.

Bydd ariannu’r ddarpariaeth gofal hon yn amrywio, a bydd yn dibynnu ar b’un ai y telir am y gwasanaeth gan gleient preifat neu y caiff ei ariannu’n rhannol neu’n llawn trwy fudd-daliadau neu hawliau trwy awdurdod lleol. Fel un o ddarparwyr gofal cymunedol cymeradwy Cyngor Sir Benfro, ystyrir ni fel un o’r darparwyr gofal pwysicaf sy’n cynnig cynhorthwy i bobl yn ne Sir Benfro, wrth fod hefyd yn ddarparwr uchel ei barch o Ofal Byw i Mewn ar draws Sir Benfro.

Mae dewisiadau ariannu gofal gwahanol yn bodoli trwy gyfrwng yr awdurdod lleol. Darllenwch yr adran Asesiad Gofal Ariannol a Budd-daliadau a Hawliau  am wybodaeth sylfaenol ynghylch cymhwyster ar gyfer cynhorthwy ariannol gan yr awdurdod lleol. Yn lleol, rydym wedi ffurfio cydberthynas waith hir- sefydlog gydag Ymgynghorwyr Ariannol Sir Benfro, we mwyn darparu gwybodaeth am gynllunio ariannol. Gweler ein rhestr o Gyflenwyr Cymeradwy am wybodaeth bellach.

Am wybodaeth gyffredinol ynghylch ariannu ewch i: http://www.direct.gov.uk/en/CaringForSomeone/CareHomes/DG_10031525