Budd-daliadau a Hawliau

Gall chwilio am wybodaeth a chyngor ymddangos yn gymhleth i ddechrau, ond mae nifer o ffurfiau ar hawliau a budd-daliadau ar gael er y bydd y rhain yn amrywio yn ôl eich anghenion unigol chi neu eich anwylyn. Pan fyddwch yn edrych ar ddewisiadau darpariaeth ariannol, i ddechrau byddem yn eich annog chi neu anwylyn i gysylltu â’r awdurdod lleol perthnasol neu ymddiriedolaeth gofal cynradd er mwyn trafod ariannu anghenion gofal personol.
 

Cofiwch ystyried bob dewis ariannu gofal sydd ar gael, gan gynnwys dewisiadau ariannu ar sail modd a heb fod ar sail modd, y caiff y cyntaf o’r rhain ei seilio ar gyfanswm eich cyfalaf chi neu eich anwylyn (incwm/cynilion/pensiynau), tra na chaiff yr ail. Dyma ychydig o ddewisiadau i’w hystyried:

Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP) a Lwfans Byw i’r Anabl (DLA)
Lwfans Gweini
Lwfans Gofalwyr
Taliadau Uniongyrchol
Gofal Parhaol
Cynlluniau Talu am Ffioedd Gofal
Y Gronfa Byw’n Annibynnol (ILF)

Am wybodaeth gyffredinol ynghylch ariannu ewch i:

http://www.gov.uk/browse/benefits/disability