Astudiaethau Achos

Yma, yng Ngofal wrth Law, rydym yn falch o’n gofalwyr a’r gwaith maent yn ei wneud bob dydd, er mwyn sicrhau ein bod yn cynnig y lefel uchaf o ofal i’n holl gleientiaid. Ymdrechwn i wneud y gwaith yn werth chweil i’n gofalwyr wrth sicrhau fod ein cleientiaid a’u hanwyliaid yn hapus gyda’r gwasanaeth a gynigir. Ond nid oes yn rhaid i chi gredu ein geiriau ni’n unig, darllenwch ymlaen i weld beth sydd gan ein cleientiaid a’n gofalwyr i’w ddweud.