Ym mis Hydref cafodd Gofal wrth Law gydnabyddiaeth yng Ngwobrau Gofal Cymru pan anrhydeddwyd eu Rheolwr Sicrwydd Ansawdd, Sheena Umanee, gyda gwobr arian yng nghategori 'Arweinyddiaeth a Rheolaeth Cymorth i Fyw neu Byw Cymunedol mewn Grwpiau Bach’. 

Trefnwyd y seremoni wobrwyo drawiadol, a gynhaliwyd yn Neuadd y Ddinas Caerdydd ar 26 Hydref, gan Fforwm Gofal Cymru, ac anrhydeddwyd unigolion a thimau ar draws y diwydiant am eu hymrwymiad yn darparu lefelau eithriadol o ofal iechyd a chymdeithasol i'r rhai hynny yng Nghymru sydd ei fawr angen. Gofal wrth Law oedd yr unig gynrychiolydd o Sir Benfro i gael ei enwebu.

Rhoddwyd cydnabyddiaeth benodol gan y panel beirniadu i ymdrechion Sheena i ymestyn gwasanaethau Gofal wrth Law i gynnwys gofal dwys a gofal byw i mewn ar gyfer cleientiaid yn ardal Sir Benfro, yn ogystal â'i hymrwymiad i hyrwyddo arfer da wrth hyfforddi staff a datblygu.  

Roedd Sheena, sy'n fam brysur, yn barod i rannu ei hapusrwydd wrth ennill: “Dwi wrth fy modd, nid dim ond o'm rhan fy hun ond o ran y tîm cyfan yn Gofal wrth Law. Mae'r gydnabyddiaeth yn sicr yn adlewyrchu y gwaith caled a'r ymrwymiad a ddangosir gan ein gofalwyr wrth ddarparu cefnogaeth gwerthfawr i'r rhai hynny sydd fwyaf ei angen.”