Ein braint oedd noddi Gwobr Gofalwr Ifanc yng Ngwobrau Cydnabod Llwyddiant yr Ifanc Radio Sir Benfro 2013. Roedd Sheena Umanee, cyd-berchennog Gofal wrth Law, wrth ei bodd yn cyflwyno'r Wobr eleni i'r enillydd eithriadol, Owen Powney.

Yn unol â phawb arall roedd Sheena wedi'i chyffwrdd gan y modd eithriadol y mae Owen yn gofalu am ei fam, Clare. Yn ei henwebiad teimladwy am ei mab dywedodd Clare,

‘Dwi wastad wedi dioddef o scoliosis ond yn 2010 gwaethygodd fy nghyflwr a bu rhaid i mi gadw i fy ngwely a phrin oedd fy mudoledd. Dim ond pum mlwydd oed oedd fy mab ar y pryd ac roedd hyn yn ei daro'n galed.

‘Nawr tair blynedd yn ddiweddarach... mae e wedi tyfu shwd gymaint. Mae e'n fy helpu o amgylch y tŷ – yn gwneud yr olch, glanhau ac ychydig bach, bach o goginio -...tost gan amlaf! Pan dwi'n cael diwrnod gwael ... mae e a'i frawd yn fy nghynnal. Ma' fe hyd yn oed yn perfformio sioeau gyda'i frawd i godi fy nghalon. Ac yng nghanol hyn i gyd mae ganddo ei anawsterau ei hunan i ddelio â nhw -  ma' fe'n dioddef o Aspergers a ADHD. Dwi mor falch o fedru ei alw'n fab i mi.’

Doedd hi ddim syndod erbyn diwedd y noson fod Owen hefyd wedi ennill Gwobr Aur Prifysgol Cymru – y Drindod Dewi Sant. Roedd hon yn wobr ychwanegol yn cael ei rhoi i un o enillwyr y noson a haeddai gydnabyddiaeth arbennig ychwanegol ym marn y panel o feirniaid.

Llongyfarchiadau lu i Owen!