Yn ogystal â gweithio i Gofal wrth Law a hyfforddi i fod yn Nyrs Iechyd Meddwl ym Mhrifysgol Abertawe mae Joe Polson yn paratoi ar gyfer Nadolig gwahanol i'r arfer – pan fydd y mwyafrif ohonom, yn ôl pob tebyg, yn paratoi ar gyfer cyfnod o ymlacio, bydd Joe yn hedfan i Gambia i wneud pythefnos o waith gwirfoddol yn Ysbyty Seiciatryddol Tanka Tanka.

Ysbyty Seiciatryddol Tanka Tanka yw'r unig ysbyty seiciatryddol ar hyd holl arfordir gorllewinol Gorllewin Affrica ac yn gwasanaethu ardal anferth a hynny heb fawr o adnoddau. Hyd yn hyn mae Joe wedi llwyddo i godi'r arian fydd ei angen i dalu am ei daith i Gambia, a bydd unrhyw roddion pellach yn cael eu cyflwyno i'r ysbyty i gynorthwyo gyda'r gwaith o ymdopi gyda'r gofynion sydd yn eu hwynebu.

Rhoddwyd dechrau da i apel Joe gan gyfraniad o £250 Gofal wrth Law. Dywedodd Delan Umanee, Rheolwr Gyfarwyddwr Gofal wrth Law, ‘Mae bwriad Joe i wneud gwaith gwirfoddol yn Ysbyty Tanka Tanka yn arwydd o berson sy'n ystyried gofal yn wir alwedigaeth ac rydym yn falch o fedru cefnogi ei waith yn yr achos clodwiw hwn'.