Llwyddodd Ben Perkins, un o dri chydlynydd gofal sydd gennym, nid yn unig i ennill Arian yn y Gwobrau Gofal Diwedd Bywyd yng Ngwobrau Gofal Cymru ond hefyd y Wobr Aur yn y Gwobrau Gofal a noddwyd gan Llywodraeth Cymru.

 

Wedi ei lwyddiant dwbl dywedodd Ben: ”Dwi'n fwy nag ar ben fy nigon. Roedd yn noson mor gofiadwy. Fe wnes i gyfarfod pobl ffantastig yn adrodd straeon rhyfeddol ac mae'r gwobrau hyn yn cydnabod y ffaith fod ein galwedigaeth yn bwysig iawn. Doedd gen i ddim syniad y medrwn i ennill Aur a phan gafodd ei gyhoeddi roeddwn i'n emosiynol iawn.”

 

Mae'r negesuon o longyfarchiadau yn dal i gyrraedd gan gynnwys ar Facebook. “Mae'n dda gwybod fy mod wedi cael cymaint o gefnogaeth,” meddai Ben.

 

Bu Ben yn gweithio i Gofal wrth Law ers 18 mis, a chafodd gefnogaeth tîm enfawr o ofalwyr cartref, cynorthwywyr gofal iechyd, nyrsys cymwysedig a thîm rheoli dynamig. Gweithia'n glos gyda'r gwasanaethau cymdeithasol, Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda a phroffesiynolwyr gofal iechyd megis nyrsys ardal, therapyddion galwedigaethol a ffisiotherapyddion.

 

Cafodd Ben ei enwebu gan Delan Umanee, rheolwr gyfarwyddwr Gofal wrth Law, sy'n dweud bod ei ymrwymiad, ei empathi a'i sgiliau'n cael eu hedmygu gan bawb sy'n cydweithio ag ef. Meddai Mr Umanee: “Does dim pen draw i ofal Ben. Mae ei angerdd yn amlwg ac mae ei dosturi yn pefrio.”

 

Ychwanegodd air o ddiolch i'r holl dîm yn Gofal wrth Law am eu cefnogaeth a'u hanogaeth i Ben; i FILl Hywel Dda, yn arbennig Jane Hughes, Caroline Martin a Maria Rees; y nyrsys ardal - yn arbennig, Lorraine Handicott, Fran Parsell a Phil Smith a'u timoedd - ac o'r Gwasanaethau Cymdeithasol, Angela Watwood, Julie Randell, Paul Barnard a'u tîm o weithwyr cymdeithasol a chynorthwywyr lles ymrwymedig.