Mentrodd tîm yn cynrychioli Gofal wrth Law gymryd rhan yn yr Her Pedwar Copa i gefnogi Cymdeithas Alzheimer gan godi cymaint â £3,000 tuag at y cyfanswm o £30,000 a godwyd gan Her y Gymdeithas. Aelodau'r tîm Gofal wrth Law llwyddiannus oedd (o'r chwith i'r dde) Emmett Dunne, Sheena Umanee a Ben Perkins.

Gydol ein diwrnod gwaith mae ein gofalwyr yn ymweld â llawer o bobl sy'n dioddef gorddryswch ac felly roedd yn ddewis hawdd i fwrw ati i gefnogi'r Gymdeithas Alzheimer. Mae'r Gymdeithas yn cefnogi pobl i fyw'n dda heddiw er gwaethaf gorddryswch ac yn ariannu gwaith ymchwil i ganfod iachâd yfory.  Mae mwy o bobl sy'n dioddef gorddryswch yn troi at y Gymdeithas am gymorth nag at yr un elusen arall.

Yn ôl Ben Perkins, "Roedd y tîm wedi gwirioneddol fwynhau'r siwrne ar hyd Parc Cenedlaethol Ardal y Llynnoedd, sydd mor drawiadol, a chyrraedd copaon rhai o'r mynyddoedd uchaf yn Lloegr.  Roedd cymryd rhan yn yr her hon yn ffordd wych o gymell nid yn unig fy hun ond hefyd aelodau'r tîm i wella ein ffitrwydd cyffredinol, tra roeddem ar yr un pryd yn cynorthwyo i newid bywydau pobl sy'n byw gyda gorddryswch".

 

Pe baech am gyfrannu at y Gymdeithas gallwch wneud hynny trwy alw heibio gwefan www.justgiving.com/careinhand