Yn ddiweddar fe lansiwyd gwasanaeth mudoledd newydd sydd eisoes yn profi'n hynod o boblogaidd.

Mae gennym nawr gerbyd Renault Kangoo sydd wedi'i addasu ar gyfer cadair olwyn, ac sydd ar gael i'w hurio nid yn unig gan gleientiaid Gofal wrth Law, ond pwy bynnag sy'n defnyddio cadair olwyn, ac sy'n dymuno ychydig mwy o ryddid yn eu bywydau.

Mae gan y cerbyd winsh drydan sy'n gwneud mynediad yn rhyfeddol o hawdd a phan gaiff ei hurio bydd gyrrwr profiadol Gofal wrth Law ar gael i gynorthwyo. Does dim arwyddion penodol ar y cerbyd ac o ran golwg mae'n union fel unrhyw gerbyd preifat, ac mae hynny'n cael ei werthfawrogi gan bawb sydd wedi'i ddefnyddio cyn belled.

Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth a thelerau ac amodau.