Cafodd ein gwefan ei drawsffurfio a’i ail-ddylunio’n ddiweddar er mwyn ei wneud yn fwy hygyrch i ffonau mudol! Roedd hynny’n amseru da o gofio am y cyhoeddiad diweddar fod ffonau clyfar wedi goddiweddyd gliniaduron fel y ddyfais fwyaf poblogaidd ar gyfer cysylltu â’r we a bod mwy a mwy o bobl yn defnyddio dyfeisiadau mudol i chwilota ar y we!

Felly sut ydyn ni wedi gwneud ein gwefan yn fwy mudol gyfeillgar neu fel y dywedir o fewn y diwydiant yn ‘fudol ymatebol’? Cafodd ein gwefan diweddaraf ei ddylunio mewn modd a olyga y gall ffonau clyfar a thabledi ddangos ein safle heb anawsterau ac y bydd hefyd yn hawdd i’w dramwyo. 

Dyma ddwy elfen sydd wedi’u cynnwys yn nyluniad ein gwefan. Yn gyntaf, cydnabuom wrth i fwy a mwy o bobl edrych arno ar sgrin fechan ei bod yn angenrheidiol i’r dewisiadau cynnwys a thramwyo fod ar gael yn hwylus heb orfod sgrolio tuag at i lawr yn rhy bell.

Yn ail, os ydych yn defnyddio eich ffôn clyfar neu ddyfais mudol fe fyddwch yn defnyddio eich bys yn hytrach na llygoden i dramwyo. Nid yw bysedd mor fanwl gywir â defnyddio llygoden a hefyd maen nhw’n fwy o faint na chyrchwr llygoden ac, felly, rydym wedi gwneud yn siŵr fod mannau pwysig ar ein safle, fel y bar tramwyo, yn hwylus i’w ddefnyddio heb i chi orfod chwyddo mewn i’w ddarllen a chyrchu.