Hyderwn y bydd ein swyddfa newydd yn ein galluogi i greu 200 o swyddi ychwanegol dros amser yn ogystal â datblygu ein gwasanaethau.

I nodi'r achlysur fe gynhalion ni lansiad ar 27 Gorffennaf yng nghwmni Maer Doc Penfro, y Cynghorydd Peter Kraus, AS lleol Simon Hart a chynrychiolwyr eraill o'r sector gofal iechyd a'r awdurdod lleol.

Ac nid dim ond ni sy'n siarad am y swyddfa newydd chwaith – mae'r wasg yn siarad amdanon ni hefyd. Edrychwch obry.