Llongyfarchiadau mawr i Angela Lewis, Jade Davies, Sian Turner a Kelly Weston yn ein swyddfa yn Noc Penfro sydd wedi'u gwobrwyo. Mae eu Gwobrau'n cydnabod eu hymrwymiad a'u dyfalbarhad wrth roi gofal, yr adborth eithriadol gawson nhw gan gleientiaid yn ogystal â'r modd y maen nhw'n hysbrydoli eu cydweithwyr