Nid yn unig cafodd y darparwr gofal a nyrsio, Gofal wrth Law, achrediad fel y cyflogwr Cyflog Byw cyntaf yn y sir ond Gofal wrth Law hefyd yw'r cyntaf o fewn y sector gofal yng Nghymru i'w achredu!

Graddfa yn ôl yr awr yw'r Cyflog Byw sy'n cael ei bennu yn annibynnol ac yn adlewyrchu cost elfennol byw yn y DU. Ar hyn o bryd mae'r raddfa fesul awr wedi'i osod ar £7.65 - £1.34 uwchben Lleiafswm Cyflog llywodraeth y DU.

Nawr, galwyd ar gwmnïau sector gofal eraill i ddilyn enghraifft Gofal wrth Law a chynyddu cyflogau eu staff.

Canmolodd Rhys Moore, cyfarwyddwr Ymddiriedolaeth Cyflog Byw, achrediad y cwmni fel cyflogwr Cyflog Byw fel 'cam anferth i'r sector gofal yng Nghymru'. Ychwanegodd: "Rydym yn gobeithio y gwna'r arweiniad a ddangoswyd gan Gofal wrth Law annog eraill yn y diwydiant i ystyried sut y gwnan nhw gefnogi gweithwyr sydd ar gyflogau isel.

"Mae gofalwyr yn draddodiadol yn ennill y cyflogau isaf a hynny er gwaethaf y ffaith fod y gwaith a wneir ganddyn nhw mor allweddol yn ein cymdeithas”.

Dywedodd Delan Umanee, Rheolwr Gyfarwyddwr Gofal mewn Llaw: ” Yn ystod blwyddyn ein Degfed Pen-blwydd roeddem yn benderfynol o wneud rhywbeth arbennig i wobrwyo ymrwymiad a gwaith caled ein gofalwyr. Rydym o'r farn y bydd yr achrediad hwn yn gwneud gwahaniaeth go iawn a hir dymor i safon byw ein gofalwyr. Ar ben hynny gall ein cleientiaid ymfalchïo yn y ffaith ein bod ni'n edrych ar ôl y bobl y maen nhw'n dibynnu arnynt am gefnogaeth a gofal.”