Llwyddiant hyfforddiant a chyfleoedd newydd!

Rydym yn dal mor awyddus ag erioed i gynnig cyfleoedd hyfforddiant ardderchog. Yn ystod 2015 llwyddodd 40 o blith 42 o ddysgwyr (29 ohonyn nhw’n cael eu cyflogi gennym ni) i gwblhau’r cymhwyster FfCCh roedden nhw’n astudio ar ei gyfer – cyfradd llwyddiant rhyfeddol o 95%!

Yn yr hinsawdd economaidd sydd ohoni, mae cefnogaeth i’r FfCCH yn cael ei dorri ar draws y DU, ac mae llawer o gwmnïau llai yn gorfod hepgor y gefnogaeth ariannol a roddwyd iddynt. Mae’n newyddion ardderchog, felly, ein bod ni nid yn unig  wedi cadw ein is-gytundeb dysgu’n seiliedig yn y gweithle o dan bartneriaeth LLETS  ond ym mis Mai sicrhawyd cytundeb newydd gydag Educ8 Training.

Mae Educ8 Training yn gwmni hyfforddi sydd wedi’i hen sefydlu ac sy’n uchel ei barch wedi’i leoli yn Abercynon. Credwn fod y ddau gwmni’n rhannu’r un angerdd tuag at hyfforddiant o ansawdd uchel sy’n darparu sail gadarnhaol iawn ar gyfer ein gwaith gyda’n gilydd yn y dyfodol.

“Rydym yn falch o fod yn cydweithio gyda Gofal mewn Llaw i alluogi hyfforddi eu gweithwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol.  Rydym wedi bod yn gweithio’n galed i gefnogi proffesiynoldeb y sector dros y deng mlynedd diwethaf ac rydym yn llongyfarch y corff am gymryd agwedd bleidiol i ddysgu staff a datblygu.”  Grant Santos, Rheolwr Gyfarwyddwr

 Ac mae’r  arwyddion cynnar ar sail ein hymrwymiad i hyfforddiant yn galonogol iawn. Diolch i’r ddau gytundeb dysgu yn y gweithle rydym wedi llofnodi 27 o weithwyr Gofal wrth Law i gymryd rhan yn ystod mis Gorffennaf  2015 mewn cyfuniad o lefelau 2,3 a 5 FfCCh. O’r rhain mae 23 rhwng 18-24 oed.