Cafodd Gofal wrth Law, y darparwr gofal sydd wedi'i leoli yn Sir Benfro, ei ddewis yn enillydd Gwobr Pencampwr Cyflog Byw 2014 yng Nghymru!

Mae'r gwobrau, sy'n cael eu cydlynu gan yr Ymddiriedolaeth Cyflog Byw, yn cydnabod Cyflogwyr Cyflog Byw sydd wedi gwneud cyfraniad gwiw i gymunedau a diwydiannau trwy gyflwyno a dathlu Cyflog Byw. Ar ben hynny, Gofal wrth Law yw'r unig ddarparwr gofal yng Nghymru i gael ei achredu fel cyflogwr Cyflog Byw, a'r gobaith felly yw y bydd ei lwyddiant yn arwain y ffordd ar gyfer cwmnïau eraill o fewn y sector.

Dywedodd Cyfarwyddwr Ymddiriedolaeth Cyflog Byw, Rhys Moore, “Llongyfarchiadau i Gofal wrth Law ar gael ei ddewis yn enillydd Gwobr Pencampwr Cymru. O ystyried bod 1,000 o gyflogwyr nawr wedi'u hachredu, mae'n wych fod Gofal wrth Law yn arwain y ffordd yng Nghymru. Mae arweiniad cyflogwyr cyfrifol yn gwneud gwahaniaeth go iawn i deuluoedd a chymunedau ar draws y DU. Diolch yn fawr iawn i chi am ddathlu Cyflog Byw.”

Dywedodd Delan Umanee, Rheolwr Gyfarwyddwr Gofal wrth Law, ‘‘Mae yna ddeng mlynedd ers i Sheena a mi sefydlu Gofal wrth Law ac mae'r cwmni wedi tyfu'n rhyfeddol yn ystod y cyfnod hwnnw – nawr yn cyflogi ymron i 200 o bobl yn y sir. Trwy dalu Cyflog Byw i'n staff rydym yn cydnabod mai sgiliau a gwaith caled ein staff sy'n gyfrifol am ein llwyddiant.  Mae ennill Gwobr Pencampwr Cenedlaethol yn ffordd wych i ddynodi ein degfed pen-blwydd!’’

 

Cadarnhawyd pwysigrwydd Cyflog Byw i ofalwyr gan Allison Saunders, y cydlynydd gofal, ‘‘Yn Gofal wrth Law rydym yn credu bod pob cleient yn haeddu dim llai na darpariaeth ardderchog. Mae Cyflog Byw yn rhoi cyfle i ni ddangos ein gwerthfawrogiad tuag at ein staff am ddarparu safonau mor uchel. Ar ben hynny, maen nhw'n gwerthfawrogi'r arian ychwanegol yn eu pae a gwna hynny iddyn nhw deimlo fod eu gwaith caled yn cael ei werthfawrogi."