Yn ystod ein Seremoni Wobrwyo Hydref yn ein Swyddfa yn Wooden, cafodd y Gofalwyr canlynol eu cydnabod am eu hymrwymiad a'u gwaith clodwiw. Llongyfarchiadau mawr i Chris Asparrassa, Janice Williams, Avril Patterson, Simon Morgan, Jan Overhill Erikson, Enfys Eynon, Lauren Molloy, Yvette Collier, Melanie Caudwell, Anna Rogaiska ac Abigail James.