Ein Gwasanaethau Gofal

Yng Ngofal wrth Law rydym yn credu’n gryf y dylai pawb fod â’r rhyddid i ddewis sut maen nhw eisiau derbyn gofal a chynhorthwy, gan roi’r cyfle iddynt fyw bywyd mor llawn ac annibynnol â phosibl.

Deallwn fod gan bobl anghenion gofal gwahanol; mae ein gofal sy’n ffocysu ar bobl yn amrywio o help am ychydig oriau’r wythnos gyda gorchwylion bob dydd i ofal nyrsio cymwys 24 awr. Mae ein dull wedi’i bersonoli o ofalu’n cael ei ddatblygu o amgylch anghenion pobl.

Yn olaf, rydym eisiau gofalu am les ein cleientiaid trwy sicrhau eu bod yn parhau i fod mor annibynnol â phosibl.