Gofal Cartref Fesul yr Awr

Mae gofal cartref fesul yr awr yn wasanaeth llai dwys, wedi’i lunio i fod yn ymatebol i anghenion unigolion a’u helpu i aros yng nghysur eu cartrefi eu hunain. Mae ar gyfer pobl sydd angen help yn y cartref gyda siopa a gorchwylion domestig yn ogystal â gofal personol.

Rydym yn gweithio gyda theuluoedd a rheolyddion gofal i asesu lefel yr angen ar gyfer pob unigolyn a sicrhau ein bod yn rhoi’r gofal cywir er mwyn galluogi annibyniaeth am y cyfnod hiraf posibl. Gallai hyn amrywio o helpu i gadw tŷ a pharatoi prydau bwyd i oruchwylio cymryd moddion a gofal personol. Mae’r lefel o ofal yn hyblyg a gall newid gan ddibynnu ar lefel yr angen a aseswyd ar gyfer ein cleientiaid.

Mae pob un o’r gofalwyr yng Ngofal wrth Law wedi cael eu gwirio’n llawn gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol (CRB), eu hyfforddi i’r lefelau uchaf a chyda prosesau cadarn yn eu lle, maent yn cario dull o brofi pwy ydynt er mwyn sicrhau diogelwch ein defnyddwyr terfynol.

Er mwyn dysgu beth mae ein cleientiaid yn ei ddweud am ein gofalwyr, cliciwch yma.


Cyllid sydd ar gael

Gallwn gynghori ynghylch sut i gyrchu cyllid, galwch ni a siarad ag un o’n hymgynghorwyr. Hefyd, ewch i wefan y Llywodraeth am wybodaeth gyffredinol cliciwch yma.

Mae ein gwasanaeth gofal fesul awr yn rhychwantu ystod eang o anghenion ac fe’i lluniwyd i fodloni anghenion penodol pob unigolyn. Nid rheoli popeth yn y tŷ yw’r bwriad, ond ymgynghori â chleientiaid a gwneud y gorchwylion sy’n eu galluogi i fod yn annibynnol am y cyfnod hiraf posibl.