Gofal Damwain

Gall damweiniau droi bywydau pobl wyneb i waered ar amrantiad, a deallwn fod hwn yn amser pryd mae unigolion angen gofal a chynhorthwy mwy nag erioed. Mae gan ein staff nyrsio’r sgiliau arbenigol er mwyn cynnig gwasanaeth proffesiynol sy’n gallu ymdopi â phob math o ddamweiniau, o ddamweiniau trafnidiaeth ffordd i ddamweiniau diwydiannol, gan ddarparu ar gyfer pob galwedigaeth o’r heddlu i’r lluoedd arfog.

Deallwn, ar yr adegau hyn sy’n newid bywydau, fod yn rhaid i’n gwasanaeth Nyrsio/Gofal Cymhleth ddarparu bywyd o ansawdd da  a chynhorthwy a addaswyd yn arbennig. P’un ai yw hyn ar gyfer cyfnod byr neu’n angen parhaus, gall Gofal Damwain Gofal wrth Law olygu gofal fesul awr i rai neu ofal Byw i Mewn i eraill.

Ar gyfer pobl sydd ag anghenion dibyniaeth uwch, gallwn ddarparu pecyn gofal cyfunol/deublyg sy’n cynnwys gofal byw i mewn amser llawn wedi’i ategu gan ofal cymunedol fesul awr.

Ewch i’n hadran camau nesaf am wybodaeth bellach.