Cynhorthwy i’r Teulu

Pan fod angen gofal ar berthynas, deallwn ei bod yn hanfodol fod eu teuluoedd yn cael eu cefnogi hefyd. Nid yw ein gwasanaeth cynhorthwy i’r teulu’n dod mewn un pecyn, byddwn yn addasu’r cynhorthwy rydych ei angen yn y ffordd rydych chi’n dymuno iddo gael ei gyflawni.

Ar gyfer rhai pobl, mae ein gwasanaeth cynhorthwy i’r teulu’n golygu ymadfer gyda rhywfaint o orffwys hanfodol am ddiwrnod, ychydig ddiwrnodau neu ychydig wythnosau gyda’n pecynnau gofal seibiant. I eraill, fel prif ofalydd anwylyn, mae’n golygu tamaid o help oddi wrth un o’n nyrsys cymwys gydag un, neu nifer fach o orchwylion penodol a fyddai’n gwneud pob dydd rhywfaint yn haws.

Ar gyfer y rheiny sy’n edrych tua’r dyfodol, gallwn ddarparu cyngor, help a chynhorthwy i aelodau o’r teulu sydd eisoes yn brif ofalwyr, ond na fyddant yn gallu parhau i fodloni gofynion y rôl yn y dyfodol. Gallwn addasu pecyn gofal i gyd-fynd â’ch anghenion a’ch dymuniadau.