Ein Tîm  

Beth am gwrdd â’r tîm sy’n gwneud Gofal wrth Law y gwasanaeth rhagorol ac unigryw a welwn heddiw. O Ein Gofalwyr sy’n helpu cleientiaid gyda Gofal Cartref Fesul Awr sylfaenol i’n ‘cynorthwywyr personol’ neu ‘PA’s’ (i’n cleientiaid ifancach) fel y’u gelwir yn gyfeillgar sy’n cynnig cynhorthwy Gofal Byw i Mewn, rydym oll yn gweithio gyda’n gilydd i gynnig y lefel orau o ofal unigol i’n cleientiaid.

Ychwanegwch weddill y tîm — ein goruchwylwyr a’n cyd-drefnwyr, sy’n trefnu ac yn goruchwylio’r pecynnau gofal a gynigir gennym ac yn sicrhau bod anghenion unigol bob cleient yn cael eu bodloni a bod eu dymuniadau’n cael eu parchu, ac rydym i gyd yn cydweithio er mwyn cynnig gwasanaeth gofal eithriadol.

Ac rydym bob amser yn chwilio am aelodau newydd. Os ydych yn credu mai gofal iechyd a chymdeithasol yw’r yrfa i chi, neu os hoffech newid gyrfa, hoffem glywed oddi wrthych. Ewch i Pam Gweithio Gyda Ni am wybodaeth bellach. Ac os ydych yn hoffi beth a ddarllenwch, beth am gwblhau ein ffurflen gais ar-lein.