Beth Rydym yn ei Gynnig i Staff

Datblygiad — Rydym yn hynod frwd ynghylch datblygiad pob aelod o’n tîm ac rydym yn cynnig cyfleoedd ar gyfer Datblygiad Proffesiynol Parhaus (CPD) i bawb. Cliciwch isod er mwyn dysgu mwy.

Datblygiad Proffesiynol Parhaus

 

Pecyn Gwaith — Credwn fod Gofalwyr Byw i Mewn yn haeddu ein cefnogaeth lwyr. Canfyddwch mwy o fanylion am weithio fel Gofalydd Byw i Mewn. Cliciwch isod er mwyn dysgu mwy.

Pecynnau Gwaith

 

Hyfforddiant — Dyma restr o rai o’r manteision a gynigir gan ein proses datblygu gyrfa. 

Hyfforddiant

 

Ein Rolau — Rydym bob amser yn ceisio recriwtio pobl newydd. Dyma flas ar y mathau o rolau sydd ar gael.

Mae rhai o’n rolau’n cynnwys: